Whitepaper: Valt de omgevingswet nog te stoppen?

‘Stop de Omgevingswet’. Deze cri de coeur van de gekwalificeerde praktijkjuristen Jan van der Grinten en Tijn Kortmann onlangs in het NJB2 schreeuwt om een reactie. Mijn eerste reactie na lezing was: daar zit zeker wat in! Mijn tweede: maar onvoldoende. Wat is het punt? De auteurs zijn van mening dat de bewering van de Rijksoverheid, dat de huidige wetgeving op het terrein van het fysieke domein door de grote hoeveelheid wetgeving te ingewikkeld zou zijn geworden voor de mensen die ermee moeten werken, niet klopt.

Ook zou de bundeling van wetgeving deze wetgeving niet eenvoudiger maken en geen snellere procedures en betere mogelijkheden om lokale problemen op te lossen opleveren. De gemiddelde burger zou deze bundeling niet als een vereenvoudiging of verbetering zien, omdat hij de wet überhaupt niet leest. De jurist die nu zijn weg weet te vinden en met de bestaande wetgeving vertrouwd is geraakt, zou door de komst van de Omgevingswet “volledig gedesoriënteerd” raken in de “gigantische brij” van nieuwe regels. Daarom zou deze wet er niet moeten komen.

Bij deze twee essentiële punten in hun betoog, die wel de kern raken maar onvoldoende reden vormen om de stelselherziening te stoppen, sta ik hierna kort stil. Wel doorgaan, maar anders en beter. En wellicht toch later?

Auteur: Prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer is emeritus hoogleraar omgevingsrecht.

Gratis whitepaper van VIND Omgevingszaken

Lees over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Whitepaper geschreven door Prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer, emeritus hoogleraar omgevingsrecht