Een PAS op de plaats? Verruim uw blik!

Ondernemend Nederland is in rep en roer. In eerste instantie zo’n 1500, maar naar later is gebleken bijna 20.000 projecten, staan op de tocht naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei jongstleden. De Afdeling vernietigde enkele natuurvergunningen die waren verleend op basis van het Plan Aanpak Stikstof (PAS) omdat daardoor in strijd werd gehandeld met de Europese Habitatrichtlijn.

Al betrof dit maar enkele vergunningen, de gevolgen laten zich ook gelden in andere zaken voor de Afdeling en in uitspraken van de lagere bestuursrechters die het spoor van de Afdeling volgen. Intussen heeft dit lot ook enkele bestemmingsplannen getroffen. We zien het beeld dat achtereenvolgende uitspraken ertoe leiden dat tal van geplande projecten als dominostenen omvallen.

Wat is er toch aan de hand en kan die valreeks op korte termijn nog worden gestopt? In deze bijdrage kijk ik achterom maar vooral naar voren. Hoe nu verder? Valt het PAS nog te herstellen of moet er voor een geheel andere aanpak worden gekozen? Biedt de komende Omgevingswet hier wellicht mogelijkheden? Een beschouwing die verder gaat dan enkel kortetermijnoplossingen.

.

Gratis whitepaper van VIND Omgevingszaken

Lees alles over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

U ontvangt het document direct per e-mail


Whitepaper downloaden

Wilt u alles lezen over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet? Download dan deze en nog meer andere whitepapers van VIND Omgevingszaken!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper