Afvalbeheer

Afvalbeheer omvat alle handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd nadat men zich er van heeft ontdaan. Dit zijn de inzameling, het vervoer, de verwerking en de nuttige toepassing of verwijdering. In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is voor de meeste afvalstromen strikt vastgelegd op welke wijze de afvalstoffen moeten worden verwerkt en wat de uiteindelijke bestemming is (nuttige toepassing of verwijdering). De ‘minimumstandaard’ is hierbij bepalend. In de rubriek afvalbeheer wordt ingegaan op de beoordelingssystematiek die gehanteerd moet worden om de juiste wijze van beheer te bepalen.

Gratis whitepaper van VIND Omgevingszaken

U ontvangt de link direct per e-mail

Whitepaper downloaden

Wilt u verder lezen welke beoordelingssystematiek gehanteerd moet worden om de juiste wijze van afvalbeheer te bepalen?

Download dan het hele whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper