Bijbehorend bouwwerk

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een aantal begrippen aangepast die vanuit de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening gemeengoed waren. Zo wordt niet langer meer gesproken over ‘aan
en uitbouwen’ of  ‘bijgebouwen’, maar brengt de wetgever deze onder één noemer. In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht worden dergelijke bouwwerken nu gevat onder de gezamenlijke naam ‘bijbehorende bouwwerken’


In deze whitepaper krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe legt de Afdeling Bestuursrechtspraak het begrip ”bijbehorend bouwwerk” uit?
  • Wat zijn de voorwaarden waaronder bijbehorende bouwwerken zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden?
Bouwen

Gratis whitepaper van VIND Omgevingszaken

Lees alles over het begrip ‘bijbehorende bouwwerken’

U ontvangt het document direct per e-mail

Whitepaper downloaden

Wilt u alles lezen over bijbehorende bouwwerken? Download dan het hele whitepaper!

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Vul uw gegevens in en ontvang direct het gratis whitepaper