Artikel Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten

Heeft u te maken met bestemmingsplannen en zoekt u een uitgebreide bespreking relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten? In dit artikel staat het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht) centraal en de toepassing daarvan in omgevingsrechtelijke procedures. In het artikel wordt eerst ingegaan op de wettelijke regeling en de relevante achtergronden daarvan. Zo wordt bijvoorbeeld de reflexwerking van het relativiteitsvereiste en de correctie Widdershoven toegelicht. In het tweede deel van het artikel wordt per thema een actueel jurisprudentieoverzicht gegeven. Dat overzicht beoogt de praktijk op hoofdlijnen inzicht te geven in de toepassing van het relativiteitsvereiste door de hoogste bestuursrechter.

Gratis artikel van VIND Omgevingszaken

Lees alles over Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten

U ontvangt de link direct per e-mail